loggo3

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete. För mer information om skolans  senaste kvalitetsredovisning kontakta oss på info.rydebacks@palmlunds.se


Kvalitetsredovisningen revideras  varje läsår.