loggo3

Trivselregler och konsekvenser

Vi kommer i tid och går in när klockan ringer.
Konsekvens: Man får ta igen den tid man kommit för sent.
 
Vi tar av oss skorna inomhus, eftersom vi använder golvet som arbetsplats.
Konsekvens: Man får sopa och eventuellt tvätta golvet efter sig.
 
Vi går inomhus.
Konsekvens: Man får gå tillbaka dit man kom ifrån och gå dit man skulle.
 
Vi använder en låg samtalston och stör inte varandra.
Konsekvens: man får byta arbetsplats.
 
Vi är rädda om skolans materiel, både inne och ute.
Konsekvens: Om man tar sönder något med flit får man köpa nytt.
 
Vi håller oss inom skolans gränser.
Konsekvens: Man får stanna inne på skolgården.
 
Vi är rädda om naturen runt vår skola.
Konsekvens: Man får hålla sig på skolgården resten av rasten.
 
Mobiltelefoner ska vara avstängda under skol- och fritidstid och förvaras
i väskan.
Konsekvens: Personalen tar hand om mobiltelefonen och man får tillbaka den när man ska gå hem.