loggo3

Dibber Rydebäcks skola är en fristående skola i det natursköna Rydebäck. Skolan  präglas av en trygg och lugn miljö där alla barn kan utveckla sina kunskaper utan att bli stressade av höga ljudnivåer och avbrott.

Våra klassrum är utrustade enligt montessoripedagogikens grunder med tillgång till genomtänkta montessorimateriel för undervisning i språk, matematik och kultur. Montessoripedagogiken genomsyrar hela vår verksamhet och vi arbetar mycket med projekt där eleverna kan fördjupa sig på olika sätt beroende på ålder och mognad. Vi använder material, både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och matematik.

I montessoripedagogiken läggs det även stor vikt vid praktiska vardagsövningar som handlar om att hantera vardagen. Detta kan vara allt från att torka borden, tända ljus, knäppa knappar till att knyta skor. Dessa övningar stimulerar koncentrationen samt medverkar till att barnen lär sig vårda sin miljö. 


På vår skola får eleverna lära sig att det är viktigt att visa respekt för sin omgivning, andra människor och djur och natur. Eftersom vi har nära till naturen är vi ofta ute med eleverna för att ta tillvara på naturens tillgångar som pedagogiska verktyg och vi pratar mycket om miljö och återvinning i klassrummen där vi källsorterar. Vi blev Återvinnningsskola 2014. 

Ett uppskattat inslag i vår undervisning är de aktiviteter och studiebesök som vävs in i undervisningen.

På vår skola har eleverna stort inflytande och är delaktiga i allt ifrån elevråd, miljöråd eller kamratstödjare till att vara lunchansvarig i sin klass.


Det finns ett nära samarbete mellan rektor, lärare och föräldrar och vilket möjliggör en snabb beslutsprocess och möjlighet för alla att påverka verksamheten.

Vårt verktyg för att hålla föräldrar uppdaterade är främst Infomentor Hub där vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling, anmäla sjukfrånvaro, läsa månadsbrev, se klasslistor samt mycket mer. Utöver det så skickar vi regelbundet ut månadsbrev, rektorsbrev, mail samt uppdaterar vår hemsida.
Vi följer Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Mer info om Lgr 11 finns på Skolverkets hemsida.