loggo3

Föräldrarådet består av  föräldrar från varje årskurs. Föräldrarådet träffas en gång i månaden på samma dag som skolans personal har sitt möte (se datum i kalendariet). På föräldrarådetsmötet medverkar  Lotta Nyrén, rektor och Stellan Hagström, bitr rektor på skolan. Föräldrarådet är till för att ta tillvara tankar och synpunkter som ni föräldrar har angående era barns skolgång.

Föräldrarådet har en egen sida under vårdnadshavare där man som förälder kan logga in och ta del av protokoll, se vilka som ingår i föräldrarådet mm.

Protokollen finns på Infomentor under familjewebben / delade dokumnet