loggo3

Lotta och Stellan tar en titt inne i skolan.
2019-03-08

2019-02-25

2018-12-20

Den 4 oktober 2018 togs det första spadtaget på den nya skolan av Marcus Ingelsson, Byggmästaren Skåne, Malin Sarwall, rektor på Rydebäcks Montessoriskola, Anna Fondell Persson, regionchef Laeringsverkstedet Sverige, Magnus Westin, VD Punktumgruppen. Den nya skolan beräknas stå klar 2019.

Skolan planerar för att flytta in i den nya skolan hösten 2018. 

Bild från tidningen "Vi i rydebäck" över tomten