loggo3

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete. För mer information om Rydebäcks Montessoriskolas  senaste kvalitetsredovisning HT 2017/2018 kontakta oss på info.rydebacks@palmlunds.se


Kvalitetsredovisningen revideras  varje läsår.