loggo3

Nu har vi fått de första ritningarna på hur skolan kan komma att se ut. 

Skolan planerar för att flytta in i den nya skolan hösten 2018. 

Bild från tidningen "Vi i rydebäck" över tomten